Arunraja Kamaraj

Kabiskabaa -The Gibberish Song Lyrics


Song Lyrics in English

Singer : Arunraja Kamaraj

Music by : Anirudh Ravichander

Male : Tak tik digu digu
Tak tik taga dugu
Tak tik digu digu
Tak tik taga dugu
Tak tik digu digu
Tak tik taga dugu daa daa

Male : Tak tik digu digu
Tak tik taga dugu
Tak tik digu digu
Tak tik taga dugu
Tak tik digu digu
Tak tik taga dugu daa daa

Male : Juba juba juba juba jubhaa
Juba juba juba juba jubhaa
Juba juba joo
Juba juba joo
Jubhaakilaapilaakilaapoo

Male : Juba juba juba juba jubhaa
Juba juba juba juba jubhaa
Juba juba joo
Juba juba joo
Jubhaakilaapilaakilaapoo

Male : {Kabiskabaa
Kabiskabaa
Kabiskabaa Chorus : Coco} (2)

Male : Kabiskabaa
Kabiskabaa

Male : {Jhum thaak jujum thaak
Jhum jhum thaak jumjum thaak
Jhum thaak jujum thaak
Jhum jhum thaak jumjum thaak} (2)

Male : Tadangu dagu digu
Tadangu digu digu
Tadangu dagu digu
Tadangu digu digu
Tadangu dagu digu
Tadangu digu digu daa daa

Male : Tadangu dagu digu
Tadangu digu digu
Tadangu dagu digu
Tadangu digu digu
Tadangu dagu digu
Tadangu digu digu daa daa

Male : {Jigakku jaa
Jigakku jaa
Jigakku jaa Chorus : Coco} (2)

Male : Jigakku jaa
Jigakku jaa

Male : Tadaangu dagu digu daa .. daa ..
Tadaangu dagu digu daa .. daa ..
Tadaangu tagu
Tadaangu tagu dagu digu
Tadaangu dagu digu daa .. daa ..

Male : Tadaangu dagu digu daa .. daa ..
Tadaangu dagu digu daa .. daa ..
Tadaangu tagu
Tadaangu tagu dagu digu
Tadaangu dagu digu daa .. daa ..

Male : Juba juba juba juba jubhaa
Juba juba juba juba jubhaa
Juba juba joo
Juba juba joo
Jubhaakilaapilaakilaapoo

Male : {Kabiskabaa
Kabiskabaa
Kabiskabaa Chorus : Coco} (2)

Male : Kabiskabaa
Kabiskabaa

Song Lyrics in Tamil