Sasha Lyrics”Koi Hai”

Sasha Lyrics Koi Hai

Song name Koi Hai
Artist Sasha
Album

koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai

koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mere dil ko apna banaey ga

koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mere dil ko apna banaey ga

ajka pata kia kal ki khabar, yeh kisne jana
kia ajka pata kia kal ki khabar, yeh kisne jana
bas yunhi rehtay jatay hain zindagi banany
koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mere dil ko apna banaey ga
koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mere dil ko apna banaey ga

koi hai…

koi hai…

kia nazdek hai kia doori hoti hai, yeh kis ko hai pata
kia nazdek hai kia doori hoti hai, yeh kis ko hai pata
bas is dunia keh saey main hum gum ho jaeyn gay
koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai

koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai
koi hai koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mere dil ko apna banaey ga
koi hai jo mujhse kehta hai kia karna chahiya
koi hai jo mere dil ko apna banaey ga
koi hai —-stop

Leave a Reply