Ladysmith Black Mambazo Lyrics N'kosi Sikeleli Afrika (God Bless Africa)

[quads id=1]
[quads id=6]

[thumbnail]

Song name N'kosi Sikeleli Afrika (God Bless Africa)
Artist Ladysmith Black Mambazo
Album

[quads id=2]

Nkosi sikelel' Afrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

[quads id=3]