Hans Rotmo Lyrics Tømmerhøggar'n

[quads id=1]
[quads id=6]

[thumbnail]

Song name Tømmerhøggar'n
Artist Hans Rotmo
Album "Vømlingen"

[quads id=2]

Han heita Martin Sand, va tømmerhøggar, han
Født i Porcelenstrand, fortæld dem
Han va både høg og brei, og gikk med tunge stei
Og han sa aller nei når det va nå som skull gjørrås, fortæld følk

(Ref.)
Fer han hadd virri med på mangt
Både rett og rangt
Mykji gikk vel langt
Men det va ganske interessant
Han hadd virri med på mangt
Han hadd virri med på mangt
Som va både rett og rangt, fortæld'n

Han hadd hyggi mang ei tell og elda mang ein eld
Og setti mang ein kveld for sæ sjøl, han, fortæld'n
Han hadd kvesta mang ein kvest og vørti svett og blest
Ååå, du skull berre ha vesst kor han hadd arbeidt, sa'n

Ref.

Han hadd drykki mang ein dram og krangla att og fram
Og dengt mang ein lam og støl, han, fortæld'n
Han hadd drykki sæ fra sans og dansa mang ein dans
Og fyrri over det som fans tå kvinnfolk i bøgda, sa'n

Ref.

Han hadd virri kommunist og kommi i mang ein tvist
Med skogbrukseier Quist, fortæld'n
Og han hadd sagt det som det va, at det skull kåmmå ein dag
Da skogbrukseier'n ha berre å dra te helvete ...

Ref.

[quads id=3]